Zaangazowanie pracowników przy uzyciu gamifikacji - wywiad.

Prezentujemy nagranie z hangoutu na którym omówiono obszar wsparcia motywacji i zaangażowania pracowników przy użyciu gamifikacji. Jednym z uczestników był dr Marcin Wardaszko. Nagranie jest dość długie, ale warto się z nim zapoznać ze względu na prezentowanie aktualnych studiów przypadku przez praktyków z różnych krajów.

Facebook