SysTeamsProject

SysTeamsProject jest grą symulacyjną obrazującą proces zarządzania projektami począwszy od pierwszego spotkania z klientem aż do pomyślnego zakończenia przedsięwzięcia. Zadanie zespołów projektowych polega na zaprojektowaniu i budowie prototypu kolejki górskiej. Zespoły rywalizują między sobą, a efektywność ich pracy jest oceniana przy pomocy takich kryteriów jak: ukończenie projektu w określonym czasie, minimalizacja kosztów materiałowych oraz kosztów zatrudnienia pracowników.

 

W celu usprawnienia pracy zastosowane w symulacji wprowadzone zostały pewne narzędzia stosowane w zarządzaniu projektami:

  • Plan struktury projektu,
  • Kamienie milowe,
  • Wykres Gantta,
  • Raporty projektowe,
  • Analiza wrażliwości.

Facebook