SysTeamsChange

Gra symulacyjna SysTeamsChange obrazuje przedsiębiorstwo w trakcie zmiany organizacyjnej. Symulowane przedsiębiorstwo jest reprezentowane przez 26 aktorów reprezentujących wszystkie obszary funkcjonale organizacji. Różnią się oni między sobą zarówno poziomem motywacji jak i postawą wobec procesu zmiany. Pod oficjalną strukturą firmy kryje się nieformalna sieć powiązań oraz zależności. Celem gry symulacyjnej jest przeprowadzenie firmy i wszystkich jej pracowników przez 7 faz zmiany organizacyjnej od szoku do pełnej integracji.

Uczestnicy gry symulacyjnej wcielają się w rolę Agentów Zmiany, którzy doradzają Zarządowi firmy w trakcie procesu zmiany. Planujesz i wdrażasz poszczególne działania oraz całe wiązki posunięć. Gra symulacyjna daje natychmiastowy feedback z wdrożonych działań co pozwala przeżyć zmianę organizacyjna bez stresu.

Facebook